/

Technicus elektrische voertuigen

'Waarom is deze post MBO4 opleiding ontwikkeld?'

Met de komst van elektrische aandrijvingen in motorvoertuigen is een groot gat aan het ontstaan in het kennisniveau van de vak volwassen (bedrijfs)autotechnicus. Moderne verbrandingsmotoren met uitlaatgasemissiereductie apparatuur verdwijnt langzaam uit de voertuigen en maakt plaats voor moderne IGBT gestuurde wisselstroom motoren en batterijen met complexe batterijmanagementsystemen. Tevens wordt de (bedrijfs)autotechnicus in toenemende mate ingezet bij het oplossen van problemen aan de laadinfrastructuur.

Dit vraagt diepgaande kennis van elektrische aandrijvingen, stroomvoorziening en opslag van elektrische energie. Alsmede kennis van alternatieve energiebronnen zoals waterstof. Het werk van de automonteur in de werkplaats wordt dus in grote mate beïnvloed door de energietransitie. Dit brengt risico’s met zich mee, risico’s ten aanzien van hoge drukken, brandgevaarlijke gassen en gevaarlijke elektrische spanningen, maar ook het risico op faalkosten als direct gevolg van het ontbreken van kennis. Om deze reden is de post mbo 4 opleiding ev technicus ontwikkeld.

Onze doelgroep

'Voor wie is deze post MBO4 opleiding ontwikkeld?'

De doelgroep is de niveau 4 MBO opgeleide autotechnicus. Dat kan 1e auto elektricien, technisch specialist of werkplaatsmanager zijn. Hij heeft eerder een MBO 4 opleiding afgerond waarin hybride- en elektro-voertuigen niet of beperkt zijn behandeld omdat dit destijds niet bestond of net opkwam. Ook is het mogelijk om via een intakegesprek en assessment deel te nemen met een niveau 3 diploma.

Ons didactisch concept

'Hoe is deze post MBO4 opleiding vormgegeven?'

In de didactische aanpak van het post MBO 4 traject is het van belang de praktijk zoveel als mogelijk te betrekken. Immers is dat de plek waar het straks moet gaan gebeuren. De praktijk centraal stellen doen we door bij ieder onderwerp voertuigen, componenten of simulatiesoftware te betrekken evenals de werkpraktijk van de monteur. Hierbij staan de volgende vragen centraal: In welke vorm krijg je er in de praktijk mee te maken? Wat zijn de gevaren voor mij en mijn omgeving? Hoe werkt het? Hoe kan ik het controleren of inspecteren? En waar moet ik rekening mee houden als ik het ga vervangen of repareren?

Tijdens de lessen wordt niet alleen over het onderwerp gesproken, maar er vooral mee gewerkt. Dit doen we door een voertuig, losse componenten, simulatiesoftware beschikbaar te hebben en iedereen, niemand uitgezonderd, er mee te laten werken.

Het is belangrijk voor de cursist om over een onderwerp gehoord te hebben, het gezien te hebben, het in zijn handen gehad te hebben, erover gediscussieerd te hebben, er vragen over beantwoord te hebben en er verslag van uit te brengen (mondeling of in korte rapportages). Op deze manier worden meerdere zintuigelijke waarnemingen geprikkeld en worden beide hersenhelften aan het werk gezet. Dit draagt bij aan het effectief en hoog rendement leren.

Van belang is dat we een theorielokaal dichtbij een werkplaats hebben, en we de beschikking hebben over losse componenten, een voertuig en simulatiesoftware.

Inhoud van de opleiding

'hoe zijn onze lesmodulen opgebouwd?'

Module 1:
Basis elektro

In deze module behandelen we de basisbegrippen binnen de elektrotechniek om een solide fundament te leggen voor de opvolgende modulen.

Meer informatie...

Module 2a:
Elektro veiligheid (1)

In deze module behandelen we de gevaren van elektriciteit en de elektro veiligheid volgens de werkprocedures van de NEN 9140:2019 en 3140 vakbekwaam persoon.

Meer informatie...

Module 2b:
Elektro veiligheid (2)

In deze module behandelen we de elektro veiligheid bij het werken aan niet spanningsloos te maken delen en het gebruik van persoonlijke beschermings middelen.

Meer informatie...

Module 3:
Waterstof als energiebron

In deze module behandelen we uitgebreid de techniek, onderhoud, veiligheid en regelgeving, omtrent waterstof al energiebron voor EV voertuigen.

Meer informatie...

Module 4:
Elektrische aandrijvingen

In deze module behandelen we de methoden, snelheid, belastbaarheid, tractie en aandrijving van nevenaggregaten, welke gebruikt wordt bij EV voertuigen.

Meer informatie...

Module 5:
Omvormen van elektriciteit

In deze module behandelen we alles wat er komt kijken bij het omvormen van elektriciteit in EV voertuigen, aangevuld met praktische metingen aan een voertuig.

Meer informatie...

Module 6:
Energie opslag

In deze module behandelen we alles op het gebied van opslag van energie voor het gebruik in EV voertuigen en de verschillende soorten accu's.

Meer informatie...

Module 7:
EV Laadsystemen

In deze module behandelen we welke laadsystemen en protocollen er in gebruik zijn voor het opladen van EV voertuigen.

Meer informatie...

Module 8:
Diagnose aan EV voertuigen

In deze module komen alle vorige modulen samen en gaan we praktijkgericht storingen zoeken en diagnose stellen aan EV voertuigen.

Meer informatie...

Certificering

'Hoe is deze post MBO4 opleiding gewaarborgd?'

De training wordt afgesloten met een toetsing, proeve van bekwaamheid en certificaat.
Onderdeel van de certificering zijn de certificaten:

  • Watersfofvoertuigen basis
  • NEN 9140 vakbekwaam persoon
  • NEN 3140 vakbekwaam persoon

Contactgegevens

Neem gerust contact op voor vragen...

Telefoon06 - 50 92 74 53

Nu inschrijvenInschrijfformulier